مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1379 تا 1384
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش طراحی جامدات /دانشگاه آزاد واحد تاکستان / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۵ تا هم اکنون
  مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
  بازرس فنی و سرپرست سیستم کیفیت

  توضیحات: بازرسی در شرکتهای پلاستیران و آهن پیشگان و مهارت در زمینه کنترل قطعات سوخت رسانی و ایمنی خودرو- سرپرست قسمت فنی شرکت صنایع لاستیک - تهیه و تدوین مدارک فنی- انجام آدیت فرایند و محصول

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی مکانیک
  80% Complete
  عنوان مدرک: پنل گیج و طراحی فیکسچرهای کنترلی - ساپکو
 • مهندسی صنایع
  80% Complete
  عنوان مدرک: SPC- MSA - FMEA - SQA- SAMPLING PLAN- SQFE- ISO TS
 • 80% Complete
  عنوان مدرک: آدیت فرایند و چرخه تولید

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CATIA
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی مکانیک
  80% Complete
  عنوان مدرک: پنل گیج و طراحی فیکسچرهای کنترلی - ساپکو
 • مهندسی صنایع
  80% Complete
  عنوان مدرک: SPC- MSA - FMEA - SQA- SAMPLING PLAN- SQFE- ISO TS
 • 80% Complete
  عنوان مدرک: آدیت فرایند و چرخه تولید
https://.com