مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مترجمی
  گرایش مترجمی /دانشگاه پیام نور قزوین / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  آموزشگاه زبان انگلیسی
  مدرس

پروژه ها

 • 1395
  ترجمه مقاله
  مترجم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ترجمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مترجمی
دانش تخصصی
 • ترجمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com