مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد / معدل 1405

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۷ تا بهمن ۱۳۹۵
  دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتی
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مسئول سایت، کتابخانه، نظام وظیفه و ...

ابزار و نرم افزار

 • آفیس، اکثر نرم افزار های سازمانی و .....
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com