مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
  گرایش مترجمی زبان /دانشگاه دانشگاه دواتی اصفهان / معدل 15.3
 • 1380 تا 1384
  کارشناسی زبان انگلیسی
  /دانشگاه دانشگاه دولتی شهرکرد / معدل 14.8

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۴
  دارالترجمه اصفهان
  مترجم
 • فروردین ۱۳۸۰ تا فروردین ۱۳۸۵
  دارالترجمه شهرکرد
  مترجم
 • فروردین ۱۳۷۵ تا هم اکنون
  آموزش و پرورش
  دبیر زبان انگلیسی

دانش تخصصی

 • مترجمی زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: فوق لیسانس مترجمی زبان انگلیسی
 • آموزش زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مترجمی زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: فوق لیسانس مترجمی زبان انگلیسی
 • آموزش زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com