مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت
  گرایش معماری /دانشگاه تهران / معدل 17.8
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مهندسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه هنر و معماری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز / معدل 17.34

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۵
  مهندسی و مدیریت بامداد بدخشان
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

  توضیحات: شرکت مهندسی و مدیریت بامداد بدخشان با بیش از پانزده سال سابقه در زمینه خدمات مشاوره با تخصص مدیریت طرح در رشته های صنعت نفت و گاز، صنایع شیمیایی و پتروشیمی است که اینجانب در پروژه "بهسازی لرزه ای ساختمان ها و تأسیسات صنعتي شرکت انتقال گاز ايران" با سمت کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه و همچنین مسئول DCC افتخار همکاری را داشته ام.

 • خرداد ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۲
  کیسون
  مهندسی عمران/ معماری/ دستیار مدیر پروژه

  توضیحات: شرکت کيسون با بیش از سی سال سابقه كه خدمات مهندسی و ساخت را در يك تراز جهانی در زمينه طراحی، مديريت، تدارك و اجرای پروژه های بزرگ و چند نظامه به كارفرمای داخل و خارج از ايران ارائه می دهد. اینجانب با سمت دستیار مدیر پروژه مسئولیت به روز رسانی کلیه مدارک دفتر مدیریت پروژه (PMO) را داشته ام.

 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۲
  نقش جهان پارس
  مهندسی عمران/ معماری/ طراح

  توضیحات: این شرکت، با بیست و هشت سال سابقه در زمینه­‌های معماری، شهرسازی، طراحی شهری، ساماندهی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده فعالیت داشته است. اینجانب در سمت طراح در تیم طراحی مسابقه آرامگاه شمس تبریزی افتخار همکاری را داشته ام.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM و تأثیر آن در بهبود مديريت پروژه های صنعت ساخت- کنفرانس بین المللي ابزارها و تکنیکهای مدیریت- 1395
 • 1394
  شناسايي فرصتها و چالشهای کاربرد BIM در صنعت ساخت و ساز-کنفرانس بین المللي مديريت و اقتصاد
 • 1394
  بررسي میزان انطباق سیستمهای اجرای پروژه با BIM -کنفرانس بین المللي مديريت و اقتصاد-1394
 • 1394
  تأثیر کاربرد مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در کاهش دعاوی (Claim) پروژه های ساخت و ساز-کنفرانس بینالمللي مديريت و اقتصاد-1394

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت پروژه طبق استاندارد PMBOK
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه بین المللی PMBOK از آکادمی PCMS استرالیا
 • تکنیک مذاکره (Negotiation Techniques)
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه بین المللی فن بیان و اصول مذاکره از آکادمی PCMS استرالیا

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار MSP
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه بین المللی برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP از آکادمی PCMS استرالیا
 • Primavera
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Primavera از سازمان مدیریت صنعتی
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت پروژه طبق استاندارد PMBOK
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه بین المللی PMBOK از آکادمی PCMS استرالیا
 • تکنیک مذاکره (Negotiation Techniques)
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه بین المللی فن بیان و اصول مذاکره از آکادمی PCMS استرالیا
https://.com