مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1388
    کارشناسی مهندسی برق
    گرایش مخابرات /دانشگاه سراسری بناب / معدل 14
https://.com