مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی
  گرایش بیوشیمی /دانشگاه پیام نور اصفهان / معدل 16
 • 1385 تا 1388
  کارشناسی زیست شناسی سلولی و موکلولی
  گرایش بیوشیمی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان / معدل 17.57

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۶
  تامین صنعت هنگام
  / کارشناس فروش و بازاریابی
 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۰
  داروخانه خصوصی
  داروسازی و بیو تک/ تکنسین داروخانه و نسخه پیچ

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • داروخانه
  100% Complete
  عنوان مدرک: تکنسین داروخانه جهاد دانشگاهی واحد اصفهان با نمره85،52
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کانون زبان ایران سطح high

ابزار و نرم افزار

 • آفیس
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • داروخانه
  100% Complete
  عنوان مدرک: تکنسین داروخانه جهاد دانشگاهی واحد اصفهان با نمره85،52
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کانون زبان ایران سطح high
https://.com