مختصری از من

من خوبم

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت
  /دانشگاه دانشگاه تهران / معدل 16.7

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  مهندسان مشاور آروند سامه اسپادانا
  مهندسی عمران/ معماری/ طراح معماری

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مدیریت تعارض

دانش تخصصی

 • مهندسی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی معماری
 • مدیریت و کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت پروژه و ساخت

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی معماری
 • مدیریت و کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت پروژه و ساخت
https://.com