مختصری از من

تخصص و انگیزه خود را با تیم در حال توسع شما به اشتراک می گذارم.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش برق قدرت /دانشگاه موسسه غیرانتفاعی پویا / معدل 13

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت فارس نیرو رعد
  خرید و تدارکات زنجیره تامین/ تدارکات و انباردار
 • آبان ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت توزیع برق شیراز
  مهندسی برق/ مامور بازرسی و تخلفات
 • مهر ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۲
  سازمان آموزش و پرورش
  مهندسی برق/ هنرآموز
 • بهمن ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۲
  دانشگاه آزاد اسلامی
  مهندسی برق/ تکنسین و کارشناس آزمایشگاه و کارگاه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1390
  بعنوان هنراموز در مقطع متوسه هنرستان غیرانتفاعی از مهر 1390 تا شهریور 1392

افتخارات

 • 1392
  به عنوان مشاور افتخاری بخشدار مرکزی گچساران بمدت یکسال

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • فن ورز شبکه هوائی
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای
 • نصب قطع و وصل و تست لوازم اندازه گیری انشعابات توزیع برق
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای
 • ایمنی در برق
  100% Complete
  عنوان مدرک: اداره کار و امور اجتماعیشرکت توزیع برق شیراز
 • ایمنی و آتش نشانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: شرکت توزیع برق شیراز

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مطلب
  60% Complete
  عنوان مدرک: در دوران تحصیل
 • نرم افزار سورن انبارداری و خرید
  100% Complete
  عنوان مدرک: بصورت تجربی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: در دوران تحصیل
دانش تخصصی
 • فن ورز شبکه هوائی
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای
 • نصب قطع و وصل و تست لوازم اندازه گیری انشعابات توزیع برق
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای
 • ایمنی در برق
  100% Complete
  عنوان مدرک: اداره کار و امور اجتماعیشرکت توزیع برق شیراز
 • ایمنی و آتش نشانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: شرکت توزیع برق شیراز
https://.com