مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه غیرانتفاعی دارالفنون واحد قزوین
 • 1388 تا 1390
  فوق دیپلم برق
  گرایش صنعتی /دانشگاه دانشکده فنی مهندسی شماره1 واحد کرمانشاه

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۵
  تعاونی مسکن ارتش.پروژه 5هزار واحدی پردیس
  مهندسی برق/ کارشناس ناظر
https://.com