مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    کارشناسی ارشد حقوق قضایی
    گرایش مالکیت فکری /دانشگاه تهران / معدل 16

پیشینه شغلی

  • مهر ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
    موسسه حقوقی وروانشناسی ندای حکمت
    حقوق/ وکالت و مدیرعامل
https://.com