مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مدیریت
  گرایش مدیریت صنعتی /دانشگاه ازاد امیرالمومنین / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۴
  دانشگاه امیرالمومنین
  مسئول دفتر/ دفتردار در بخش پژوهش

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  تدریس پژوهش در عملیات. ریاضی مدیریت. تدریس دف.

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • به کارهای هنری و کارهای تیمی بسیار علاقه مند هستم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • اصول بازاریابی
  60% Complete
  عنوان مدرک: همایشهای دانشگاهی
 • اصول و فنون مذاکره
  60% Complete
  عنوان مدرک: همایشهای دانشگاهی
 • اصول و فنون مدیریت و سرپرستی
  60% Complete
  عنوان مدرک: همایشهای دانشگاهی
 • تدریس دف
  60% Complete
  عنوان مدرک: اموزشگاه اوا

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک: بنیاد
 • pawerpoint
  100% Complete
  عنوان مدرک: بنیاد
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: بنیاد
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک: بنیاد

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک: اموزشگاه کیش وی
دانش تخصصی
 • اصول بازاریابی
  60% Complete
  عنوان مدرک: همایشهای دانشگاهی
 • اصول و فنون مذاکره
  60% Complete
  عنوان مدرک: همایشهای دانشگاهی
 • اصول و فنون مدیریت و سرپرستی
  60% Complete
  عنوان مدرک: همایشهای دانشگاهی
 • تدریس دف
  60% Complete
  عنوان مدرک: اموزشگاه اوا
https://.com