مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی برق
  گرایش کنترل /دانشگاه شهیدبهشتی تهران / معدل 14.09

دانش تخصصی

 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک: نرم‌ افزار متلب برای برنامه نویسی و شبیه سازی

ابزار و نرم افزار

 • PSpice
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار متلب برای برنامه نویسی و شبیه سازی
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک: نرم‌ افزار متلب برای برنامه نویسی و شبیه سازی
https://.com