مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش ندارد /دانشگاه موسسه آموزش عالی روزبهان / معدل 16
 • 1387 تا 1390
  کارشناسی حسابداری
  گرایش ندارد /دانشگاه موسسه آموزش عالی گلستان / معدل 17

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  اتحادیه تعاونی های مصرف فرهنگیان ایران
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالی

  توضیحات: تدوین اظهارنامه های مالیاتی، ارزش افزوده ، فصلی و..
  صدور اسناد خرید و فروش شعبات و اتحادیه های زیرمجموعه این اتحادیه
  صدور اسناد دریافت چکهای دریافتی
  صدور اسناد بارنامه های ارسالی شرکتها و شعبات و اتحادیه های زیرمجموعه
  مغایرت گیری مانده حساب شرکتها و بانکها
  آشنایی با اصول خزانه داری و ...

 • دی ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۴
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس

  توضیحات:  تدریس دروس اصول حسابداری، حسابداری صنعتی، حسابداری شرکتها1، 2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

 • مهر ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۴
  موسسه آموزش عالی گلستان
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس

  توضیحات:  تدریس دروس اصول حسابداری، مدیریت مالی1 و 2 در موسسه آموزش عالی گلستان

 • خرداد ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۳
  شرکت دانش بنیان برتر ایرانیان
  مالی و حسابداری/ آموزشی و مالی و تدوین اظهارنامه های مالیاتی
 • خرداد ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۳
  شرکتهای تعاونی مختلف
  مالی و حسابداری/ مسئول تدوین اظهارنامه های مالیاتی

  توضیحات: تدوین و انجام اظهارنامه های مالیاتی شرکتهای تعاونی زیر مجموعه ارگانهای مختلف

 • خرداد ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۳
  خانه کارگر
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس

  توضیحات:  تدریس اصول حسابداری در موسسه علمی کاربردی خانه کارگر

 • مهر ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۴
  آموزشگاه جهان آرا
  مالی و حسابداری/ مدرس

  توضیحات:  تدریس دروس حسابداری، اصول حسابداری، صنعتی، پیشرفته، پژوهش عملیاتی و... در آموزشگاه جهان آرا

 • مهر ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۴
  آموزشگاه هاجر
  مالی و حسابداری/ مدرس

  توضیحات:  تدریس دروس حسابداری، اصول حسابداری، صنعتی، پیشرفته، پژوهش عملیاتی و... در آموزشگاه هاجر

 • تیر ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۳
  شرکت پیمانکاری مرمت پارسه
  مالی و حسابداری/ حسابداری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
   چاپ دو مقاله پژوهشی چاپ شده در ژرنالهای خارجی (TI Journal، IR JABS) : • International Journal of Economy, Management and Social Sciences )TI Journal: (The Effect of Board Size, Board Independence and CEO Duality on Dividend Policy of Companies: Evidence from Tehran Stock Exchange • International Research Journal of Applied and Basic Sciences (IR JABS): 2013 Available online at www.irjabs.com, A Data Envelopment Analysis of Banks Performance in Iran.  چاپ مقاله پژوهشی در اولین همایش ملی برگزارشده در گرگان به صورت ارائه سخنرانی (1393)، با عنوان «رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد شرکتها».  چاپ مقاله پژوهشی در اولین همایش ملی برگزارشده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، به صورت ارائه سخنرانی (1393)، با عنوان «رابطه بین سرمایه در گردش و ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران».  چاپ مقاله توصیفی در اولین همایش ملی برگزارشده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، به صورت ارائه پوستر (1393)، با عنوان «معیارهای سرمایه در گردش».
 • 1394
   تدریس دروس اصول حسابداری، مدیریت مالی1 و 2 در موسسه آموزش عالی گلستان  تدریس دروس اصول حسابداری، حسابداری صنعتی، حسابداری شرکتها1، 2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز  تدریس اصول حسابداری در موسسه علمی کاربردی خانه کارگر  تدریس دروس حسابداری، اصول حسابداری، صنعتی، پیشرفته، پژوهش عملیاتی و... در آموزشگاه هاجر به مدت 4 سال.  تدریس دروس حسابداری، اصول حسابداری، صنعتی، پیشرفته، پژوهش عملیاتی و... در آموزشگاه جهان آرا به مدت 3 سال.

پروژه ها

 • 1395
  پایان نامه ها و مقالات دوره کارشناسی ارشد
  مشاور و تحلیل آماری

  توضیحات: مشاوره بیش از 80 پایان نامه و مقاله دوره کارشناسی ارشد

افتخارات

 • 1389
   دبیر اولین انجمن علمی حسابداری موسسه آموزش عالی گلستان
   دبیر کمیته اجرایی اولین همایش حسابداری در موسسه آموزش عالی گلستان
   عضو کمیته انضباطی موسسه آموزش عالی گلستان
   مسئول نیروی انسانی و عضو شورای بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی گلستان
   مسئول نیر

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشی
 • بسیج
 • فرهنگی
 • آموزشی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مترجمی زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Education (آموزش)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • خرید و تدارکات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدریس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری بازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مقاله نویسی و ویراستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پرداخت الکترونیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • پژوهش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل آماری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Education Management (مدیریت آموزشی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک بین المللی
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی تدبیر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رافع
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مترجمی زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Education (آموزش)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • خرید و تدارکات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدریس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری بازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مقاله نویسی و ویراستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پرداخت الکترونیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • پژوهش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل آماری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com