مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد مهندسی معدن
    گرایش مکانیک سنگ /دانشگاه تهران
  • 1390 تا 1394
    کارشناسی مهندسی معدن
    گرایش استخراج /دانشگاه صنعتی سهند / معدل 17.51
https://.com