مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
  گرایش شبکه /دانشگاه دانشگاه تهران شمال / معدل 16.24

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  گروه بین الملل پیشگامان صنعت
  بازاریابی و فروش/ مدیریت پروژه و اجرا

  توضیحات: برگزاری کنگره های ملی و بین المللی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  مدیریت ارتباط مشتریان CRM

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com