مختصری از من

من با22سال سابقه و17سال سابقه مدیریتی در منابع انسانی واجرایی ،با روابط عمومی فوق العاده قوی وتسلط بر مسایل روانکاوی کاری وتجربه ها وشکستهای مربوط بانگرش بر کار تیمی وتفکر سیستمی واشنایی باقوانین کاری واداری ،درحد پختگی درکار پساز تجربه های کاری میتوانم عنصرمفید وپویا در این زمینه برای مراکزباشم

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه ازاد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  بیمارستان و کارخانه چوبینه وسپید جام
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر منابع انسانی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس دانشگاه ،چندین کار تحقیقاتی در منابع انسانی واجرایی

پروژه ها

 • 1388
  پروژه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل
  مسول اجرا

افتخارات

 • 1395
  چندین لوح تقدیر ومدیرنمونه بودن در چند سال

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • دارای سوابق حرفه ای ورزش واموزشی وتحقیقاتی واجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com