مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1395
    کارشناسی برق
    گرایش قدرت /دانشگاه آزاد خمینی شهر / معدل 14
https://.com