مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی علوم تربيتي
  گرایش مديريت و برنامه ريزي آموزشي /دانشگاه تهران / معدل 18

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  همكاران سيستم
  منابع انسانی/ كارشناس آموزش
 • فروردین ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۸۹
  گروه بازرگاني منير
  كارشناس تبليغات

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • كار گروهي براي توسعه بيشتر فردي و سازماني

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Education Management (مدیریت آموزشی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Education Management (مدیریت آموزشی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com