مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی سلولی و مولکولی
  گرایش بیوتکنولوژی /دانشگاه آزاد واحد یزد / معدل 17

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  ارایه مقاله شفاهی در همایش ملی صنایع غذایی ارایه مقاله پروبیوتیک به صورت پوستر در همایش ملی پروبیوتیک دانشگاه شهید بهشتی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • پروپوزال نویسی و روش تحقیق
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • پروپوزال نویسی و روش تحقیق
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com