مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1373 تا 1378
  کارشناسی مدیریت دولتی
  گرایش منابع انسانی /دانشگاه پیام نور (تهران) / معدل 16

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ارزیابی بلوغ فرآیندهای منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه
 • قوانین مالیاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار حضور و غیاب
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ارزیابی بلوغ فرآیندهای منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه
 • قوانین مالیاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com