مختصری از من

علاقه به انتخاب کاری که از آن لذت ببرم، علاقمند به همکاری با افراد باهوش و دارای پشتکار، برقراری روابط دوستانه با همکاران در محیط کار و همچنین مشتاق همکاری با شرکت هایی که برای اثربخشی بیشتر از سیستم تشویق بجای تنبیه استفاده میکنند.

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  گرایش بارزگانی /دانشگاه آزاد شهر قدس / معدل 15.16

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۳۹۳
  adidas
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  ارائه 5 مقاله مختلف مطابق رشته به دانشگاه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کاری : امور اداری، مدیریت فروش ، امور بانکی و .... ورزشی : شنا ، بندسازی ، بسکتبال

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com