مختصری از من

من به مدت طولانی در حوزه کامپیوتر از جمله کار های فنی تجهیزات مثل اسمبل کردن و عیب یابی و فروش آن فعالیت داشتم و با ورود به دانشگاه علاقه مند به تجهیزات پزشکی و کار در آن شده و با کارآموزی در مرکز چشم پزشکی بصیر تجربیات مناسبی پیدا کردم و این استعداد را در خودم میبینم که بتوانم به سرعت یاد بگیرم و رشد کنم .

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی پزشکی
  گرایش بیومکانیک /دانشگاه پیام نور تهران شمال / معدل 17.2

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  مرکز چشم پزشکی بصیر
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ کارآموز مرکز تجهیزات

  توضیحات: به عنوان دوره کار آموزی دانشگاه فعالیت داشتم

 • فروردین ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۹۴
  مرکز خدمات کامپیوتری مهر
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ مدیریت

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • سینما از لحاظ دیدن ودنبال کردن و نقد کردن فیلم ها
 • و فعالیت های انسان دوستانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مسلط به عیب یابی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های کامپیوتری (نصب ویندوز و ...)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسمبل سیستم‏های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد در کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی پزشکی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی

ابزار و نرم افزار

 • مسلط به عیب یابی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های کامپیوتری (نصب ویندوز و ...)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسمبل سیستم‏های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مسلط به عیب یابی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های کامپیوتری (نصب ویندوز و ...)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسمبل سیستم‏های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد در کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی پزشکی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com