مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی مدیریت
  گرایش دولتی /دانشگاه سیستان و بلوچستان / معدل 16

دانش تخصصی

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: 504
دانش تخصصی
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com