مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1384 تا 1386
    فوق دیپلم نرم افزار
    گرایش تحليل سيستم /دانشگاه علمي كاربردي
https://.com