مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد تکنولوژی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۵
  کالج
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیریت

  توضیحات: داشتن سمت مدیریت در دفتر فنی کالج
  داشتن نمایندگی رسمی اینترنت آسیاتک
  داشتن نمایندگی رسمی ایرانسل
  داشتن نمایندگی رسمی رایتل

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com