مختصری از من

شغل درخواستی: کارمند فروشگاه
درامد درخواستی :12000000ریال

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  فوق دیپلم برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه ازاداسلامشهر

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  جانبو
  پرسنل صندوقدار
 • اسفند ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۳
  فروشگاه شمس
  پرسنل و صندوقدار
https://.com