مختصری از من

به شدت علاقه مند به فعالیت در محیطی هستم که انتظارات آن به مراتب بیشتر از سطح دانشی و مهارتی من باشد، این موضوع محرک جدی در مسیر رشد فردی ام محسوب می شود. از پیاده سازی ایده هایم خیلی لذت می برم. سرعت کار به من انگیزه مضاعف می دهد. مشتاق همکاری با آدمهای باهوش تر و قوی تر از خود هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد علوم دامی ژنتیک و اصلاح نژاد
  گرایش دام /دانشگاه شهید باهنر کرمان / معدل 18
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی کشاورزی- علوم دامی
  گرایش دام /دانشگاه شهید باهنر کرمان / معدل 16

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۵
  فروشگاه اسپلیت کاران
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروشی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  پیش بینی وزن بدن در بز کرکی رائینی با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه

پروژه ها

 • 1394
  پیش بینی وزن بدن در بز کرکی راینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کوهنوردی
 • شنا
 • پیاده روی
 • موسیقی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • NeuroSolution
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری R
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com