مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش سازه /دانشگاه صنعتی سجاد
 • 1387 تا 1390
  فوق دیپلم عمران
  گرایش کارهای عمومی ساختمان /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد(فنی مهندسی)

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  سیتی استار
  مهندسی عمران/ معماری/ پیمانکار
https://.com