مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شركت دارويى مينو
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ سوپر وايزر

  توضیحات: تجليل از حقير به دليل بالا بودن فروش منطقه تحت نظر

دانش تخصصی

 • رفتار سازمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • روابط عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک: كارشناسى

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • رفتار سازمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com