مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی
  گرایش میکروبیولوژی /دانشگاه شهید بهشتی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  مشاوره آموزشی کنکور

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Corel videostudio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Illustrator
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe InDesign
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com