مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  فوق دیپلم گرافیک کامپیوتر
  گرایش کامپیوتر /دانشگاه غیر انتفاعی اسوه / معدل 16

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: رایانه کار درجه 2 و درجه 1

ابزار و نرم افزار

 • فتوشاپ و کورل
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: رایانه کار درجه 2 و درجه 1
https://.com