مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مديريت بازرگاني
  گرایش بازرگاني بين الملل /دانشگاه / معدل 17

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 3مقاله فارسي علمي ترويجي و به همراه مقاله انگليسي

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرك فني و حرفه اي

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک: ili
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com