مختصری از من

علاقه ب کار و ورزش دارم

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1389
  کارشناسی حسابداری
  گرایش بازرگانی /دانشگاه راهبرد / معدل 16

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲
  بورس اهن الات
  مالی و حسابداری/ حسابدار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس
https://.com