مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1393
    کارشناسی نرم افزار
    گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد / معدل 15
https://.com