مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا هم اکنون
    کارشناسی حسابداری
    گرایش حسابداری /دانشگاه رجا
https://.com