مختصری از من

به عنوان شخصی که از روی علاقه و به صورت حرفه ای در زمینه تغذیه و رژیم درمانی فعالیت می کنم، بسیار علاقه مند هستم تاتخصص و انگیزه خود را با تیم در حال توسعه شما به اشتراک بگذارم. چند ویژگی بارز من که می تواند در پیشبرد اهداف سازمانی شما مفید باشد، روحیه بالای کار تیمی و توان حل مسئله من است. شخصیت خود انگیخته و پویا به همراه سخت کوشی تاکنون در موفقیت های حرفه ای من موثر بوده و عامل مهی که توان مضاعفی در اینزمینه به من می دهد ، علاقه مندیبالای من به حوزه تغذیه و رژیم درمانی است.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد تغذیه
  گرایش علوم بهداشتی در تغذیه /دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • 1390 تا 1395
  کارشناسی علوم تغذیه
  /دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی / معدل 16.8

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  درمانگاه خیریه 12 فروردین
  پزشکی درمانیپرستاری/ کارشناس تغذیه
 • فروردین ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دبیر کمیته پژوهشی دانشجویی
 • آبان ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
  دانشکده سلامت وایمنی شهید بهشتی
  پزشکی درمانی/پرستاری// کارشناس تغذیه
 • مهر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  بیمارستان شهدای تجریش
  پزشکی درمانی/پرستاری// کارشناس تغذیه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  بررسی رفتار های غذایی کودکان واستراتژی والدین در قبال آن
 • 1395
  بررسی شیوع کم خونی مادران باردار کرج

پروژه ها

 • 1395
  بررسی رفتار های غذایی کودکان واستراتژی والدین در قبال ان
  مجری اصلی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تغذیه ورژیم درمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: شماره نظام پزشکی 6769
 • HACCP
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • SPSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • EndNote
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارگاه توانمندسازی
 • کارگاه پروپوزال نویسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارگاه تحلیل آماری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارگاه جستجوی منابع
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارگاه پیشینه پژوهش
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تغذیه ورژیم درمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: شماره نظام پزشکی 6769
 • HACCP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com