مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  فوق دیپلم عمران
  گرایش امور پيمانها /دانشگاه هوشمند سازه

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۳
  كيانا پترو انرژي
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com