مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)
  گرایش استراتژی /دانشگاه تهران / معدل 16

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  داروسازی اسوه
  بازاریابی و فروش/ کارشناس صادرات
 • تیر ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۴
  داروسازی کاسپین تامین
  بازاریابی و فروش/ کارشناس صادرات

سوابق آموزشی پژوهشی

 • تدریس و آموزش زبان انگلیسی در مجتمع فنی تهران (سال 1392)

پروژه ها

 • ترجمه کتابهای مدیریتی
  مترجم / ویراستار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مترجمی
 • برنامه ریزی استراتژیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: از سازمان فنی و حرفه ای MBAالف) کارشناسی ارشد ب) مدرک سطح 1

ابزار و نرم افزار

 • اکسل-ورد-و آفیس
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: TOEFL PBT
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مترجمی
 • برنامه ریزی استراتژیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: از سازمان فنی و حرفه ای MBAالف) کارشناسی ارشد ب) مدرک سطح 1
https://.com