مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی نرم افزار
  گرایش کامپیوتر /دانشگاه شمسی پور / معدل 18

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تسلط کامل به کامپیوتر و فن بیان بالا
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تسلط کامل به کامپیوتر و فن بیان بالا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com