مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1373 تا 1379
    کارشناسی الکترونیک
    گرایش برق /دانشگاه امام حسین / معدل 16.79
https://.com