مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1388
  کارشناسی مکانیک
  /دانشگاه آزاد واحد تهران شرق / معدل 17

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مسلط به نرم افزار کتیا
  80% Complete
  عنوان مدرک: CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY) - از انجمن کتیای ایران - http://www.catia.ir/motevagheh.php

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار WORD
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مسلط به نرم افزار کتیا
  80% Complete
  عنوان مدرک: CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY) - از انجمن کتیای ایران - http://www.catia.ir/motevagheh.php
https://.com