مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد مهندسی نفت
    گرایش پالایش /دانشگاه تهران مرکز
https://.com