مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ICT
  /دانشگاه مجازی / معدل 19
 • 1395 تا 1395
  کارشناسی دانشجوی صفحات گسترده و طراحی سایت
  /دانشگاه علمی کاربردی - شرکت داده پرداز

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  مدیریت سایت فروشگاه نور در نور
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ طراحی و پیاده سازی سایت فروشگاه الکتریکی نور در نور

  توضیحات: به آدرس noorxnoor.com

 • شهریور ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴
  شرکت پرتو سیستم درمان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ طراح سایت و کارشناس IT

  توضیحات: به آدرس psdarman.com

https://.com