مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA Routing And Switching
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • CCNP Route
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCNP
 • Linux OS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • C#
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مفاهیم ارزیابی امنیتی و تست نفوذ (CEH)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • C++ Programming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vmware workstation
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA Routing And Switching
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • CCNP Route
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCNP
 • Linux OS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • C#
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مفاهیم ارزیابی امنیتی و تست نفوذ (CEH)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • C++ Programming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com