مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه ازاد اسلامی واحد یزد / معدل 14

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  ساخت دور سنج

پروژه ها

 • 1395
  شناسایی مکان های منابع هارمونیک زا در سیستم های قدرت
  پژوهشگر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کار با برنامه plc و بستن مدارهای الکتریکی قدرت
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • تلسط کامل برنامه plc
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کار با برنامه plc و بستن مدارهای الکتریکی قدرت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com