مختصری از من

مهارتهای ارتباط با مشتری
روحیه مشارکتی

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی مديريت بازرگاني
  /دانشگاه مديترانه شرقي نزديك(قبرس(

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  املاک
  بازاریابی و فروش/ فروشنده

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برق ساختمان
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فني تهران A

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برق ساختمان
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فني تهران A
https://.com