مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی فیزیک
  گرایش حالت جامد /دانشگاه آزاد همدان / معدل 15.82

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۹ تا تیر ۱۳۹۱
  اداره کل آموزش و پرورش
  مالی و حسابداری/ کارشناس آمار
 • تیر ۱۳۸۵ تا خرداد ۱۳۸۸
  دانشگاه آزاد همدان
  مالی و حسابداری/ متصدی امور مالی

افتخارات

 • 1391
  تشویق نامه وزارت آموزش و پرورش در جهت فعالیت در هوشمند سازی مدارس
 • 1387
  کسب رتبه سوم دانشجوی در رشته فیزیک

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • مهارت کسب و کار
  80% Complete
  عنوان مدرک: وزارت کار و رفاه
 • دوره ایمنی HSE
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • گواهی پذیرش اوراق بهادار
  80% Complete
  عنوان مدرک: کانون کارگزاران
 • تجارت الکترونیک (e-commerce)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش های کنترل کیفیت
  80% Complete
  عنوان مدرک: hse

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: INTERMEDIATE
دانش تخصصی
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • مهارت کسب و کار
  80% Complete
  عنوان مدرک: وزارت کار و رفاه
 • دوره ایمنی HSE
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • گواهی پذیرش اوراق بهادار
  80% Complete
  عنوان مدرک: کانون کارگزاران
 • تجارت الکترونیک (e-commerce)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش های کنترل کیفیت
  80% Complete
  عنوان مدرک: hse
https://.com