مختصری از من

به عنوان منشی و سکرتر میتوانم فعالیت خوبی ارائه دهم.
به ورد و اکسل و تایپ تا حد متوسطی تسلط دارم .

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا هم اکنون
  دیپلم علوم تجربی
  / معدل 15
 • 1386 تا هم اکنون
  دیپلم علوم تجربی
  / معدل 15

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • به کار در محیط های خیریه و مرتبط با کودکان علاقه مند میباشم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار هلو
  40% Complete
  عنوان مدرک: به صورت عملی و تجربی
دانش تخصصی
 • نرم افزار هلو
  40% Complete
  عنوان مدرک: به صورت عملی و تجربی
https://.com