مختصری از من

توانایی انجام کارهای مدیریت و کنترل پروژه بصورت پیشرفته و امور بازاریابی و تجاری، مدیریت منابع انسانی

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه پیام نور اهواز / معدل 13.97

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار MSP
  100% Complete
  عنوان مدرک: مرکز فن اوری های پیشرفته خوارزمی
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره جامع فردانش

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com